រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង

Svayrieng Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ ស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩

  • 989
  • ដោយ Admin

#សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង