រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង

Svayrieng Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិតទាំងពីរភេទ ដែលមានបំណងបំរើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • 5.6ពាន់
  • ដោយ Admin
សេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ស្តីពីការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

  • 2.0ពាន់
  • ដោយ Admin
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី៥-៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

  • 1.9ពាន់
  • ដោយ Admin
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីប្រកាសកំណត់តំនប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លី ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ

  • 2.1ពាន់
  • ដោយ Admin
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

  • 2.2ពាន់
  • ដោយ Admin