រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង

Svayrieng Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងជូនដល់សិស្ស​ និស្សិត​ ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៉ីវិលដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

  • 1.2ពាន់
  • ដោយ Admin

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងជូនដល់សិស្ស​ និស្សិត​ ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៉ីវិលដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង